Home
 

Veiligheid op het werk.

 

Een risco is de kans, groot of klein, dat iemand door een gevaar letsel kan oplopen.


Werkgevers zijn verplicht een arbobeleid te voeren, zodat werknemers veilig een gezond kunnen werken. De overheid stelt vast in welke mate werknemers moeten worden beschermd. Het niet voldoen aan de regels kan worden bestraft met hoge boetes

Veel bedrijven worstelen met de vraag of ze voldoen aan de regels. 

Wilt u weten of u als bedrijf voldoet aan de veiligheidseisen die de Arbowet voorschrijft? Neem dan contact met ons op. 

Wij zijn verzorgen o.a:

  • Project ondersteuning (veiligheidskundig toezicht)
  • Opleidingen (o.a. VCA)
  • Werkplekinspecties

 

Info

Basalus arbo en veiligheid

Dorpsweg 20

9755 PD Onnen

e-mail:    info@basalus.nl

Telefoon: 050-71 15 336

Linkedin

 

 

 

 

 

 

 Top
Basalus  |  info@basalus.nl